Lišajevi i mahovine

Drveće i žbunje

Lekovite i otrovne

Flora Dečijeg sela

Fitopatologija

 

 

 

Lekovite i otrovne

 

OD MNOGIH OTROVNIH BILJAKA FARMACEUTI PRAVE KORISNE LEKOVE.

LEKOVITE BILJKE U RUKAMA NESTRUČNJAKA MOGU IZAZVATI TROVANJA.

RAZLIKA IZMEĐU OTROVNOG I LEKOVITOG BILJA NAJČEŠĆE JE SAMO U DOZIRENJU I NAČINU UPOTREBE.

U PRIRODI BERITE BILJKE ZA LEČENJE I ISHRANU SAMO UZ ASISTENCIJU STRUČNIH LICA !

U PARKU JE DOZVOLJENO BRANJE BILJAKA SAMO U EDUKATIVNE I NAUČNE SVRHE !

 

 

Otrovne biljke u parku

 

 

 

 

 

Clematis vitalba

pavit

Hedera helix

bršljan

Helleborus odorus

kukurek

 

 

 

 

Ranunculus spp.

ljutići

Ruscus aculeatus

kostrika

Ruscus hypoglossum

velika kostrika

 

 

 

 

Solanum nigrum

pomoćnica

Artemisia vulgaris

komonika

Aesculus hippocastanum

divlji kesten

 

 

 

 

Chelidonium majus

rusa

Physalis alkekengi

ljoskavac

Ligustrum vulgare

kalina

 

 

 

 

Robinia pseudoacacia

bagrem

Viburnum opulus

crvena hudika

Viburnum lantana

crna hudika

 

 

 

 

Cornus sanguinea

svib

Rhamnus cathartica

pasdren

Parthenocissus quinquefolia

petolisna lozica

 

 

 

 

Asclepias syriaca

cigansko perje

Rhamnus frangula

krušina

Taxus baccata

tisa

 

 

... istraživanje je u toku

 

 

Solanum dulcamara

razvodnik

Viscum album

bela imela

 

 

 

 

   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

© Caspar 2008.