Gljive Kameničkog parka

 

Latinski naziv

Narodni naziv Način života jestivost fotografija  
 

Agaricus arvensis

kračun saprofit jestiva  
 

Agaricus bisporus

plemenita pečurka saprofit jestiva  
 

Agaricus bitorquis

dvoprstenasta pečurka saprofit jestiva  
 

Agaricus praeclaresquamosus

otrovna pečurka saprofit otrovna  
 

Agaricus silvaticus

šumarica saprofit jestiva  
 

Agaricus silvicola

šumska pečurka saprofit jestiva  
 

Agrocybe cylindracea

 jablanovača saprofit, parazit jestiva  
 

Amanita rubescens

biserka simbiont jestiva  
 

Armillaria mellea

puza saprofit, parazit jestiva  
 

Auricularia auricula-judae

judino uvo saprofit jestiva  
 

Auricularia mesenterica

  saprofit, parazit nejestiva  
 

Boletinus cavipes

smeđi šupljikavac simbiont jestiva  
 

Boletus impolitus

prosti vrganj simbiont jestiva  
 

Bulgaria inquinans

bugarkinja saprofit nejestiva  
 

Clavulinopsis corniculata

  saprofit nejestiva  
 

Clitocybe dealbata

otrovna brašnjača saprofit otrovna  
 

Collybia fusipes

hrastovača saprofit jestiva  
 

Collybia maculata

pegava plosnatica saprofit nejestiva  
 

Coprinus atramentarius

jajasta gnojištarka saprofit jestiva  
 

Coprinus comatus

velika gnojištarka saprofit jestiva  
 

Coprinus micaceus

gnojištarka saprofit jestiva  
 

Disciotis venosa

žilasta tavica saprofit jestiva  
 

Fistulina hepatica

vukovo meso parazit jestiva  
 

Flammulina velutipes

baršunasta panjevčica saprofit, parazit jestiva  
 

Ganoderma applanatum

hrastovka saprofit, parazit nejestiva  
 

Ganoderma lucidum

sjajna hrastovka saprofit, parazit nejestiva  
 

Gymnopilus spectabilis

divna čehavka saprofit, parazit nejestiva  
 

Helvella crispa

jesenji hrčak saprofit jestiva  
 

Helvella lacunosa

jamičasti hrčak saprofit jestiva  
 

Hemipholiota populnea

  saprofit nejestiva  
 

Hypholoma fasciculare

sumporača saprofit otrovna  
 

Inonotus dryadeus

vražja urna saprofit nejestiva  
 

Lacrymaria lacrymabunda

suzna cunjavka saprofit nejestiva  
 

Lactarius tabidus

mlečnica simbiont nejestiva  
 

Laetiporus sulphureus

šumsko pile saprofit jestiva  
 

Lentinellus cochleatus

žilava aniska saprofit jestiva  
 

Lentinus tigrinus

vrbovača saprofit jestiva  
 

Lepiota cristata

haringača saprofit otrovna  
 

Lycoperdon pyriforme

kruškasta puhara saprofit jestiva  
 

Lyophyllum loricatum

hrskavica saprofit jestiva  
 

Macrolepiota excoriata

oguljena sunčanica saprofit jestiva  
 

Macrolepiota konradii

konradova sunčanica saprofit jestiva  
 

Macrolepiota procera

sunčanica saprofit jestiva  
 

Macrolepiota rhacodes

kuštrava sunčanica saprofit jestiva  
 

Micromphale foetidum

smrdljiva čamavka saprofit nejestiva  
 

Mycena alba

šlemovka saprofit nejestiva  
 

Mycena acicula

šlemovka saprofit nejestiva  
 

Mycena galericulata

naherena šlemovka saprofit nejestiva  
 

Mycena olivaceomarginata

šlemovka saprofit nejestiva  
 

Paxillus involutus

osetljiva uvijača simbiont otrovna  
 

Peziza vesiculosa

mehurasta zdeličarka saprofit nejestiva  
 

Phallus hadriani

stršak saprofit nejestiva  
 

Pleurotus ostreatus

bukovača saprofit, parazit jestiva  
 

Polyporus squamosus

ljuskava rupičavka parazit jestiva  
 

Psathyrella candolleana

slabunjavka saprofit jestiva  
 

Rozites caperata

ciganček simbiont jestiva  
 

Russula cavipes

krasnica simbiont nejestiva  
 

Russula cyanoxantha

ljubičasto-zelena krasnica simbiont jestiva  
 

Russula foetens

smrdača simbiont otrovna  
 

Scleroderma citrinum

ispucana krompirača simbiont otrovna  
 

Scleroderma verrucosum

bradavičasta krompirača simbiont otrovna  
 

Stereum hirsutum

dlakava poličica simbiont nejestiva  
 

Stereum subtomentosum

poličica simbiont nejestiva  
 

Stropharia aeruginosa

zelena vitičarka saprofit nejestiva  
 

Suillus granulatus

slinavka simbiont jestiva  
 

Suillus viscidus

slinavka simbiont jestiva  
 

Trametes versicolor

ćureći rep saprofit, parazit nejestiva  
 

Tricholomopsis decora

  saprofit nejestiva  
 

Volvariella bombycina

vunenasta obojnjača saprofit jestiva  
 

Xerocomus chrysenteron

zlatača simbiont jestiva  
 

Xylaria polymorpha

crni buzdovan saprofit nejestiva  

 

   Ukupno vrsta: 71

 

 

 

 

Spore raznih gljiva

 

 

 

© Caspar 2008.