Konfiguracija

 

 

 

 

 

OPIS

reljef dinamičan, terasast, ustalasan

obala Dunava kod parka ima blag nagib i krivudavu liniju

centralnim delom parka dominira zaravnjeni plato koji se prema Dunavu spušta, a prema Sremskoj

   Kamenici strmo uzdiže

 

 

POVRŠINA

oko 25 ha (park u užem smislu)

   oko 45 ha (park u celini)

 

 

VISINSKA RAZLIKA

oko 67 m (od obale do gornjeg platoa)

 

 

NAGIB

na najstrmijem delu (jugo-istok parka) prosečan nagib

   je oko 50°, na nekim delovima je veći od 70°

 

 

EKSPOZICIJA

najveći deo parka je okrenut ka severo-zapadu

 

 

 

Mapa parka sa izohipsama

Uticaj ljudi na konfiguraciju parka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

park ima površinu kao 64 fudbalska

   terena

 

između najniže i najviše tačke parka

   stala bi zgrada od 20 spratova

 

u Kamenički park mogu da stanu

   svih ostalih sedam novosadskih

   parkova

 

Kako smo merili nagib

 

© Caspar 2008.