Uticaj na konfiguraciju

Objekti u parku

Izvori zagađenja

Otpaci u parku

 

Uticaj na konfiguraciju

 

 

 

Prva intervencija je bila u početnoj fazi formiranja grofovskog parka, najverovatnije oko 1830. godine. Radi lepšeg ("engleskog") izgleda parka na centralnom platou su nasuta tri brežuljka. Sa njih su grofovi gosti mogli da posmatraju okolinu (Tvrđavu i Dunav, pre svega, ali i Novi Sad i dvorac) dok su degustirali sremska vina rashlađena ledom iz ledare koja se nalazila ispod središnjeg "brežuljka sa 5 glava".

 

   

                      Brežuljak prema Dunavu                            Brežuljak prema Dečijem selu

 

 

Druga intervencija je bila u toku izgradnje SOS Dečijeg sela u periodu od 1973. do 1975. godine. Deo padine prema Sremskoj Kamenici je usečen i poravnat, šuma je raskrčena, a potok je dobio današnji izgled.

 

 

 

Treća intervencija je bila izgradnja Mosta Sloboda od 1976. do 1981. godine. Tom prilikom je delimično skraćen istočni deo parka, deo ispod mosta je dobio novo, ogoljeno i razrovano lice, a većina izvora i potoka sa tog dela je složenim drenažnim sistemom uklonjeno.

 

Oblast pet jezera na mestu današnjeg mosta

(skica dipl. ing R. Đorđevića iz 1957. godine)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brežuljak ruža (Rosenhügel)

 

 

Kako je građeno Dečije selo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Caspar 2008.