Ribe koje se najčešće love sa obale parka

 

 

                bandar                                     bucov                                   crvenperka

 

   

                   peš                                     deverika                                      smuđ

 

   

                   zlatica                                      som                                         štuka

 

 

 

 

ponekad se ulovi i jegulja

 

 

 

 

 

 Caspar 2008.