Sisari

Ptice

Gmizavci

Vodozemci

Pauci i insekti

Puževi i školjke

Životinje i ljudi

 

 

 

Pauci i insekti

 

Pauci

 

 

 

 

Argiope bruennichi

pauk osa

Araneus diadematus

krstaš

Synaema globosum

pauk kraba

 

 

 

 

 

... istraživanje je u toku

 

 

Pisaura mirabilis

 

Evarcha arcuata

skakač

 

 

 

 

Insekti

 

 

Lucanus cervus - jelenak (ženka i mužjak)

 

 

 

 

Inachis io

dnevni paunovac

PIeris brassicae

kupusar

Polyommatus icarus

plavac

 

 

 

 

Oryctes nasicornis

nosorožac

Sympetrum sanguineum

vilin konjic

Coenagrion puella

devica

 

 

 

 

Phaneroptera nana

zrikavac

Cicadetta montana

cikada

Carabus cancellatus

bakarni trčuljak

 

 

 

 

Graphosoma lineatum

smrdibuba

Cerambyx cerdo

hrastova strizibuba

Pyrrhocoris apterus

vatrena stenica

 

 

 

 

Cetonia aurata

buba zlata

Trichodes apiarius

Coccinella septempunctata

buba-mara

 

 

 

 

Syrphus sp.

osolika muva

Xylocopa violacea

Vespa crabro

stršljen

 

 

 

 

 

... istraživanje je u toku

 

 

Mantis religiosa

bogomoljka

Curculionidae

surlaš

 

 

 

 

 

 

 u maju 2009. u parku (kao i u celoj Vojvodini) pojavio se neobično veliki broj leptira koji se zove lisičar ili stričkov admiral (Vanessa cardui). Radi se o migratornoj vrsti koja se hrani nektarom procvetalih biljaka (naročito lipe), a čije gusenice nanose velike štete usevima, posebno soje.

 

 

 

 

 

 pauk-osa jede osu

 

do sada nismo konstatovali

  prisustvo krpelja u parku

 

u parku žive i sićušni zglavkari

  koji liče na škorpije

 

Kako smo istraživali insekte

 

 

 

 

 

 

Centar "Kaspar" već 4 godine

  zajedno sa decom prikuplja

  insekte u parku, preparira ih i

  formira zbirku

 

 

 

 

 Caspar 2008.