Sisari

Ptice

Gmizavci

Vodozemci

Pauci i insekti

Puževi i školjke

Životinje i ljudi

 

 

 

 

Ptice Kameničkog parka

 

Po učestalosti viđanja

 

Po načinu života

 

Tachybaptus ruficollis, mali gnjurac

Phalacrocorax carbo, veliki kormoran

Phalacrocorax pygmeus, mali kormoran

Ardea cinerea, siva čaplja

Egretta garzetta, mala bela čaplja

Nycticorax nycticorax, gak

Ciconia ciconia, bela roda

Ciconia nigra, crna roda

Cygnus olor, labud grbac

Anas platyrhynchos, patka gluvara

Anas querquedula, patka grogotovac

Haliaeetus albicilla, orao belorepan

Buteo buteo, mišar

Accipiter nisus, kobac

Accipiter gentilis, jastreb

Falco tinnunculus, vetruška

Falco subbuteo, soko lastavičar

Phasianus colchicus, fazan

Fulica atra, liska

Gallinula chloropus, barska koka

Grus grus, ždral

Actitis hypoleucos, šljuka polojka

Larus ridibundus, rečni galeb

Larus cacchinans, žutonogi galeb

Columba palumbus, golub grivaš

Columba livia f. domestica, domaći golub

Streptopelia decaocto, gugutka

Cuculus canorus, kukavica

Strix aluco, šumska sova

Asio otus, mala ušara

Apus apus, crna čiopa

Alcedo atthis, vodomar

Upupa epops, pupavac

Picus viridis, zelena žuna

Dendrocopos major, veliki detlić

Dendrocopos syriacus, sirijski detlić

Dendrocopos medius, srednji detlić

Dendrocopos minor, mali detlić

Alauda arvensis, poljska ševa

Galerida cristata, ćubasta ševa

Hirundo rustica, seoska lasta

Delichon urbica, gradska lasta

Motacilla alba, bela pliska

Motacilla cinerea, gorska pliska

Troglodytes troglodytes, carić

Erithacus rubecula, crvendać

Luscinia megarhynchos, slavuj

Phoenicurus phoenicurus, vrtna crvenorepka

Phoenicurus ochruros, planinska crvenorepka

Saxicola torquata, crnoglava travarka

Turdus philomelos, drozd pevač

Turdus iliacus, drozd crvenih potkrila

Turdus pilaris, drozd borovnjak

Turdus viscivorus, drozd imelaš

Turdus merula, kos

Sylvia atricapilla, crnoglava grmuša

Sylvia communis, obična grmuša

Phylloscopus collybita, zviždak

Regulus regulus, kraljić

Muscicapa striata, siva muharica

Ficedula albicollis, belovrata muharica

Ficedula hypoleuca, šarena muharica

Parus major, velika senica

Parus caeruleus, plava senica

Parus ater, jelova senica

Parus palustris, siva senica

Aegithalos caudatus, dugorepa senica

Sitta europea, brgljez

Certhia brachydactyla, puzić

Lanius collurio, rusi svračak

Pica pica, svraka

Garulus glandarius, kreja

Corvus monedula, čavka

Corvus frugilegus, gačac

Corvus cornix, siva vrana

Corvus corax, gavran

Sturnus vulgaris, čvorak

Oriolus oriolus, zlatna vuga

Passer domesticus, kućni vrabac

Passer montanus, poljski vrabac

Fringila coelebs, šumska zeba

Fringila montifringila, severna zeba

Carduelis carduelis, štiglić

Carduelis chloris, zelentarka

Carduelis spinus, čižak

Serinus serinus, žutarica

Pyrrhula pyrrhula, zimovka

Coccothraustes coccothraustes, batokljun

 

Vrste koje se retko mogu videti u parku su obeležene plavom bojom, redovne (koje nije neobično videti) crnom, a česte vrste su obeležene crvenom bojom.

 

Tachybaptus ruficollis, mali gnjurac

Phalacrocorax carbo, veliki kormoran

Phalacrocorax pygmeus, mali kormoran

Ardea cinerea, siva čaplja

Egretta garzetta, mala bela čaplja

Nycticorax nycticorax, gak

Ciconia ciconia, bela roda

Ciconia nigra, crna roda

Cygnus olor, labud grbac

Anas platyrhynchos, patka gluvara

Anas querquedula, patka grogotovac  

Haliaeetus albicilla, orao belorepan

Buteo buteo, mišar

Accipiter nisus, kobac

Accipiter gentilis, jastreb

Falco tinnunculus, vetruška

Falco subbuteo, soko lastavičar

Phasianus colchicus, fazan

Fulica atra, liska

Gallinula chloropus, barska koka

Grus grus, ždral

Actitis hypoleucos, šljuka polojka

Larus ridibundus, rečni galeb

Larus cacchinans, žutonogi galeb

Columba palumbus, golub grivaš

Columba livia f. domestica, domaći golub

Streptopelia decaocto, gugutka

Cuculus canorus, kukavica

Strix aluco, šumska sova

Asio otus, mala ušara

Apus apus, crna čiopa

Alcedo atthis, vodomar

Upupa epops, pupavac

Picus viridis, zelena žuna

Dendrocopos major, veliki detlić

Dendrocopos syriacus, sirijski detlić

Dendrocopos medius, srednji detlić

Dendrocopos minor, mali detlić

Alauda arvensis, poljska ševa

Galerida cristata, ćubasta ševa

Hirundo rustica, seoska lasta

Delichon urbica, gradska lasta

Motacilla alba, bela pliska

Motacilla cinerea, gorska pliska

Troglodytes troglodytes, carić

Erithacus rubecula, crvendać

Luscinia megarhynchos, slavuj

Phoenicurus phoenicurus, vrtna crvenorepka

Phoenicurus ochruros,planinska crvenorepka

Saxicola torquata, crnoglava travarka

Turdus philomelos, drozd pevač

Turdus iliacus, drozd crvenih potkrila

Turdus pilaris, drozd borovnjak

Turdus viscivorus, drozd imelaš

Turdus merula, kos

Sylvia atricapilla, crnoglava grmuša

Sylvia communis, obična grmuša

Phylloscopus collybita, zviždak

Regulus regulus, kraljić

Muscicapa striata, siva muharica

Ficedula albicollis, belovrata muharica

Ficedula hypoleuca, šarena muharica

Parus major, velika senica

Parus caeruleus, plava senica

Parus ater, jelova senica

Parus palustris, siva senica

Aegithalos caudatus, dugorepa senica

Sitta europea, brgljez

Certhia brachydactyla, puzić

Lanius collurio, rusi svračak

Pica pica, svraka

Garulus glandarius, kreja

Corvus monedula, čavka

Corvus frugilegus, gačac

Corvus cornix, siva vrana

Corvus corax, gavran

Sturnus vulgaris, čvorak

Oriolus oriolus, zlatna vuga

Passer domesticus, kućni vrabac

Passer montanus, poljski vrabac

Fringila coelebs, šumska zeba

Fringila montifringila, severna zeba

Carduelis carduelis, štiglić

Carduelis chloris, zelentarka

Carduelis spinus, čižak

Serinus serinus, žutarica

Pyrrhula pyrrhula, zimovka

Coccothraustes coccothraustes, batokljun

   Ukupno vrsta: 88

Stanarice: ptice koje se viđaju tokom cele godine u parku, gnezde se u parku ili okolini

Selice: ptice koje se u parku viđaju tokom određene sezone (leti, zimi ili za vreme prolećne i letnje seobe), neke se od njih u parku gnezde, neke ne

Lutalice: u parku se mogu videti povremeno, nevezano za godišnje doba, ne gnezde se u parku ili se možda gnezde (nije potvrđeno)

 

 Spisak sastavio: Dimitrije Radišić

 

Mala bela čaplja snimljena kod parka 28.06.2008. god.

 

 

Centar "Kaspar" je u parku

   postavio nekoliko hranilica za

   ptice

 

 

 

 

staro drvo posle posete detlića

 

u toku istraživanja parka imali

   smo sreće da čak dva puta

   vidimo i gavrana

   (prvi put je ulovio zmiju, a drugi

   put je imitirao glas ćurke!)

 

 

zimi se u parku može videti

   mnogo gnezda

 

divlji patak na jezeru

   april 2008.

 

siva čaplja na jezeru

   maj 2008.

 

kreja jede žir, oktobar 2003.

 

 

 Caspar 2008.